Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ο PAROCHOS σας παρουσιάζει την υπηρεσία που πραγματοποιει την διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ και στους τελικούς λήπτες, την αυθεντικοποιήση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων - παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.
Περισσότερα 

Η διαδικασία τιμολόγησης, αποστολής και αποθήκευσης παραστατικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση καταργείτε την εκτύπωση παραστατικών πώλησης και προχωράτε στην ηλεκτρονική αποστολή τους.

Αποστέλλετε και λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα αρχεία των συναλλαγών σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Υπάρχουν κίνητρα απο κράτος για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κινήτρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Με τροπολογία που κατατέθηκε, παρέχονται κινήτρα, για τις οντότητες που πραγματοποιούν δήλωση προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη ή μόνο τη λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν την πρώτη 1/2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Περιορίζεται κατά 2 έτη ή 1 έτος κατά περίπτωση η προβλεπόμενη πενταετία εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού εκτιμώμενου διορθωτικού προσδιορισμού φόρου από 5 σε τρία για τον εκδότη και τα τέσσερα για το λήπτη

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποσβένεται πληρώς το έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένης κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ

Αποσβένεται πληρώς το έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένης κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

Newsletter
crossmenu